Občni zbor PD grosuplja

Občni zbor PD grosuplja

Občni zbor je bil v  ponedeljek 30. februarja 2012 ob  18.00  uri v dvorani Pivnice Anton  na Gasilski cesti  v Grosupljem .

Dnevni red je bil naslednji

1.      Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

2.      Poročila o delu v letu 2011

–  poročilo predsednika

–  poročilo blagajnika

–  poročilo plezalne sekcije ASCENDO

–  poročilo nadzornega odbora

3.      Obravnava in sprejem programa dela za leto 2012

– program dela

–  program pohodov  2012

–  finančni načrt za leto 2012

4.      Razprava o poročilih in  sprejem sklepov

5.      Razno

Sprejet je bil finančni načrt in program pohodov za 2012.

Zaradi uveljavljanja pravic, ki jih nudi članstvo v PZS pozivamo vse člane, da članarino poravnate takoj oziroma do konca marca 2011. Pisarna društva je odprta vsak ponedeljek ob 20 uri, po dogovoru pa lahko tudi med tednom pokličite na 041 696 940 in se dogovorite o načinu plačila.

0 0 1274 02 februar, 2012 Razno februar 2, 2012