Cenik

ČLANARINA PD GROSUPLJE  2017

 

 VRSTE ČLANARINE

Vrste članstva Višina članarine
A član z večjim obsegom ugodnosti 55,00 €
A/z družinskim popustom 50,00 €
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €
B/z družinskim popustom 20,00 €
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €
B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev* 13,75 €
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,00 €
S+Š/z družinskim popustom 12,80 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €
P+O/z družinskim popustom 5,60 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti 7,00 €
OPP/z družinskim popustom 5,60 €

 

Člani, ki do 31. 1. 2017 poravnajo članarino za leto 2017, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, člani . Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. 2018.

ČLANARINA  ASCENDO   2017/ 2018

  Višina članarine
Letna za rekreacijsko plezanje   78,00 €
Mesečna   25,00 €
Mesečna za  člani PZS iz drugih PD   35,00 €
Plezalni vrtec – letna za šolsko leto – 1x tedensko 150,00 €
Plezalni vrtec – letna za šolsko leto – 2x tedensko 250,00 €
Začetni trening – letna za šolsko leto – 1x tedensko 200,00 €
Začetni trening – letna za šolsko leto – 2x tedensko 300,00 €
Napredni in nadaljevalni trening – letna za šolsko leto – 2x tedensko 300,00 €
Napredni, nadaljevalni in tekmovalni trening – letna za šolsko leto – 3x tedensko 400,00 €
Tekmovalni trening – letna za šolsko leto – 4x tedensko 500,00 €
Družinska za 10 terminov samo starši  ( oče + mati , samohhranilec) vsi morajo biti člani PD z plačano družinsko članarino   25,00 €

 

Predsednik PD Grosuplje                                                 Franc Štibernik

 

 

Zavarovanje članov PZS za leto 2017

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.


Zavarovalne vsote so enake kot lansko leto in so objavljene na spletni strani PZS.
 

Skleniti je mogoče tudi ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično. 

 

 

Zavarovalno jamstvo
 

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza, se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini in zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne.

 

Osnovno zavarovalno jamstvo

 • pohodništvodo 6.500 metrov nadmorske višine;
 • trekingdo 6.500 metrov nadmorske višine;
 • gorništvodo 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po težavnostni lestvici UIAA);
 • alpinizem in športno plezanje (tudi ledno)do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah ter balvansko plezanje;
 • turno kolesarjenje: pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih poteh ter stezah ob uporabi za ta namen primerne kolesarske opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih stezah v urbanih okoljih niso vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se nesreča zgodi v okviru turno-kolesarske ture (obvezna uporaba ustrezne turno kolesarske opreme in obleke), kot je navedeno v Prilogi 1. Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice.
 • turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja); 
 • turno deskanje na snegu;
 • krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
 • prostovoljno vodništvo;
 • prireditve in akcije v organizaciji PZS in planinskih društev, kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije;
 • dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih;
 • planinska orientacija(tudi organizacija tekem v planinski orientaciji).

Zavarovalno kritje ne velja za:

 • alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje nad IV. stopnjo po lestvici UIAA(plezanje posameznika brez varovanja),
 • urbano plezanje(po urbanih objektih, plezanje po drevesih itd.),
 • člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi naknadno,
 • tekmovanja, razen kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji,
 • izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju in heli smučanju,
 • v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so: spust, downhill, freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Definicija alpinistične odprave:
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja zunaj evropskih in turških gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.

Splošni pogoji:

Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev primerno. Upoštevati je treba tudi priporočila stroke, trenutne razmere in splošna opozorila.

Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega morajo biti razvidni opis dogodka in vsi podatki, potrebni za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. S strani organov PZS ima zavarovalnica pravico zahtevati tudi preostala dokazila, potrebna za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. Poleg teh pogojev veljajo še splošni pogoji zavarovalnice, ki so objavljeni na naši spletni strani.