Redni občni zbor PD Grosuplje – 4.2.2013

Na osnovi 25. Člena pravil Planinskega društva Grosuplje in sklepa UO PD z dne 3.1.2011
S  K  L  I  C  U  J  E  M
redni občni zbor Planinskega društva Grosuplje, ki bo
v  ponedeljek 4. februarja 2013 ob  18.00  uri
v dvorani Pivnice Anton  na Gasilski cesti  v Grosupljem
Predlagam naslednji dnevni red:
1.      Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2.      Poročila o delu v letu 2012
       –  poročilo predsednika
       –  poročilo blagajnika
       –  poročilo plezalne sekcije ASCENDO
       –  poročilo nadzornega odbora
3.      Obravnava in sprejem programa dela za leto 2013
       – program dela
       –  program pohodov  2013
       –  finančni načrt za leto 2013
4.      Razprava o poročilih in  sprejem sklepov
5.      Nadomestne volitve  namestnika predsednika UO PD ,predsednika NO , UO PS Ascendo
6.      Razno
Vljudno vabim vse člane društva,da se zbora polno številno udeležite
Poročilo o delu v letu 2012, finančno poročilo 2012 in finančni plan za leto 2013,  plan dela za 2013 in plan pohodov za leto 2013 si  lahko preberete na spletni strani društva.
Zaradi uveljavljanja pravic, ki jih nudi članstvo v PZS priporočamo, da članarino poravnate takoj oziroma do konca marca 2012. Pisarna društva je odprta vsak ponedeljek ob 20 uri, po dogovoru pa lahko tudi med tednom pokličite na 041 696 940 in se dogovorite o načinu plačila.
Članarino boste lahko poravnali tudi pol ure pred pričetkom občnega zbora in po končanem zboru.
Oglejte si tudi našo spletno stran:  www.pdrustvogrosuplje-psascendo.si                                                                                         
Vabljeni:                                                                                               Predsednik PD Grosuplje
1.  vsi člani društva                                                                                         Franc Štibernik
2. Dr. Peter Verlič, Župan občine Grosuplje
3.  Janez Pintar, predsednik odbora za družbene dejavnosti
4.  Andrej Cevc ZŠO Grosuplje
5.  Marinka Koželj Štepic MDO Ljubljana
0 0 631 23 januar, 2013 Razno januar 23, 2013